آدرس محل کار ما

تهران - شعبه پاسداران

خیابان دولت، خیابان شهید محمد محسنیان،

بعد از بهستان چهارم، بن بست مژگان، پلاک ۸، واحد همکف

تلفن تماس :

۰۲۱-۲۲۷۸۱۸۲۲
۰۹۱۲۵۲۲۳۷۵۵

شعبه بازار بزرگ تهران

سبزه میدان، بازار کفاش ها، بازار کیلیویی،

پلاک ۳۸، فروشگاه اسلامی

تلفن تماس :

۰۲۱-۵۵۶۱۶۰۲۹
۰۲۱-۵۵۶۳۹۷۶۷

خرید از فروشگاه

شعبه بازار فقط مختص پارچه مشکی می‌باشد.
شعبه پاسداران هر هفته فقط در ساعات اعلام شده باز می‌باشد.

شعبه پاسداران

شعبه بازار